RacketJunkie

VideoKanaal
VideoKanaal
Ga naar de inhoud
Padel coaching video's


Lage volley returns aan het net in stappen (Miguel Sciorilli) 2-4p
1. Bajada, splitstep, Volley combi (Diego Mieres) 4p
1. Volley, splitstep, volley combi (Diego Mieres) 4p
Volley en netpositie (Mauri Andrini) 2p
3. Volley juiste keuze maken (Mauri Andrini) 2p
1. Bandeja, Volley & Chiquita combi's (Mauri Andrini) 2p
1. Volley & Bandeja combi (Diego Mieres) 4p
1. FH & BH combi aan het net (Diego Mieres) 1-3p
Terug naar de inhoud