RacketJunkie

VideoKanaal
VideoKanaal
Ga naar de inhoud
Mexicano of Americano
Wedstrijd Variaties


Een bekende wedstrijdvorm is King of the Court. Standaard wordt deze gespeeld met vaste koppels. Win je, dan schuif je een baan lager op en als je verliest ga je een baan hoger. De bedoeling is uiteindelijk door het winnen van rondes dat je als koppel op het King's Court (laagste baannummer) terechtkomt.

Om te voorkomen dat het winnende koppel te voorspelbaar wordt zijn er 2 variaties. Namelijk Mexicano en Americano.
Waarbij de King of Court Americano variant het meest populair is. Elke ronde speel je met een andere partner en tegen andere tegenstanders. Bij elke ronde splitst namelijk elk koppel en speel je niet meer samen, maar tegen elkaar.
Bij de Mexicano wordt elke volgende ronde door een speciale app bepaald aan de hand vd scores.
Een variatie hierop is de Mixicano. Elk koppel bestaat dan uit een vrouw en een man.

Bij alle speelvormen duurt een ronde 15 tot max. 20 minuten. Bij gebruik van de app worden de afgeronde games als score doorgegeven/genoteerd.


.


Laatste wijziging:
18-2-2024
Terug naar de inhoud